TIN NÓNG
Home » TIN NỔI BẬT » Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành GD &ĐT Thủ đô (10/1954 – 10/2014)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành GD &ĐT Thủ đô (10/1954 – 10/2014)

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG TH MỸ ĐÌNH II

Số: 01/KHLT-TH

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 3  năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành GD &ĐT Thủ đô (10/1954 – 10/2014)

 

Thực hiện Kế hoạch số 90/KHLT-PGD&ĐT-CĐN ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo – Công đoàn Ngành Giáo dục Quận về việc tổ chức cuộc thi viết Kỉ niệm 60 năm thành lập Ngành GD &ĐT Thủ đô, phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch hưởng ứng cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Hướng tới kỉ niệm 60 năm thành lập Ngành GD &ĐT Thủ đô, nhằm tuyên truyền tới các các thế hệ CB, GV, NV, HS và nhân dân Thủ đô về ngành GD&ĐT Thủ Đô qua 60 năm xây dựng và phát triển.

- Khơi dậy, phát huy, tô đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thông hiếu học của người Hà Nội và đân tộc Việt Nam, niềm tự hào của các thế hệ nhà giáo, học sinh của ngành GD&ĐT Thủ đô.

- Tôn vinh, biểu dương tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động của Ngành GD&ĐT Thủ đô.

- Tuyên truyền, vận động đông đảo CB, GV, NV và HS tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với kết quả cao nhất chào mừng 60 năm thành lập ngành GD &ĐT Thủ đô.

II. CHỦ ĐỀ, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC DỰ THI:

1. Chủ đề cuộc thi: Viết về thầy cô, về nhà trường, các kỉ niệm, kí ức, dấu ấn ngành nghề sâu sắc, các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động nổi bật của đơn vị, của ngành GD&ĐT Hà Nội 60 năm qua

2. Đối tượng dự thi: Các CB, GV, NV, HS, cựu giáo chức ngành GD & ĐT Hà Nội  và những người quan tâm đến ngành GD&ĐT Thủ đô trên địa bàn quận đều được tham dự thi.

3. Hình thức dự thi:

Bài viết thể hiện dưới dạng văn xuôi (tùy bút, tản văn, hồi kí, phóng sự)

- Mỗi bài viết dài không quá 2000 từ không kể tư liệu minh họa.(khuyến khích việc sưu tầm, tư liệu minh họa)

- Bài viết chưa đăng tải trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng và các ấn phẩm nào.

- Bài dự thi khuyến khích đánh máy, font chữ: Times New Roman,cỡ chữ14

- Không hạn chế số lượng bài viết tham gia dự thi đối với mỗi cá nhân.

III. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI BÀI DỰ THI

Thời gian nộp bài dự thi của tập thể, cá nhân nhà trường về phòng GD&ĐT quận  Hạn cuối 25/5/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc thi tới toàn thể CB, GV, NV và HS căn cứ kế hoạch  của Ngành.

- Nhà trường tiến hành thu bài dự thi gửi về PGD&ĐT quận đảm bảo thời gian, chất lượng.

- Khi gửi bài dự thi có kèm theo báo cáo tổng hợp về số lượng, chất lượng các bài dự thi theo đối tượng dự thi của nhà trường. .

BGH trường TH Mỹ Đình 2 đề nghị các các đồng chí CBGV-NV và học sinh tích cực hưởng ứng triển khai nghiêm túc kế hoạch để cuộc thi đạt kết quả tốt.

 

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Luyến

 

Để lại lời bình

Email của bạn sẽ được giữ bí mật. (*) bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>